Choose Language :ภาษาไทย  English Deutsch  Italiano  Français. Россию
Share |
ศูนย์แม่และเด็ก

    

 

 

 

 

 

ศูนย์แม่และเด็กโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เปิดให้บริการทุกวันโดยทีมสูติ-นรีแพทย์และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ    

การบริการด้านสูติ-นรีเวช
- การฝากครรภ์
- ให้บริการตรวจรักษา ผู้รับบริการที่ตั้งครรภ์ปกติ และผู้ตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน
- การคลอดและดูแลหลังคลอด
- ให้บริการตรวจรักษาให้คำปรึกษาปัญหาภาวะการมีบุตรยาก การเลือกเพศบุตร
- ให้บริการรักษาและการผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชทุกชนิด
- ให้บริการวางแผนครอบครัว ทำหมัน ต่อหมันหญิง

การบริการด้านกุมารเวช
- ให้บริการตรวจ รักษาโรคในเด็ก อายุ 0 14 ปี
- เด็กทารก
- การตรวจสุขภาพเด็ก
- ให้บริการเสริมภูมิคุ้มกันโรค / วัคซีนเด็ก
- ให้คำปรึกษาพัฒนาการในเด็กปกติ และพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย
- โรคติดเชื้อ

OPD Schedule

ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

สถานที่ : ศูนย์แม่และเด็ก

ติดต่อ : +66 (0) 7742 9500
Email : info@samuihospital.com

Related information

Available Doctors