โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ต้องการรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์

ด้วยพันธกิจของโรงพยาบาลที่มีต่อผู้รับบริการและบุคลากร ทำให้ตลอดระยะเวลาของการให้บริการ โรงพยาบาลฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากร เพื่อฝึกฝนทักษะ ความเชี่ยวชาญ และส่งเสริม  ให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพราะเรามั่นใจว่าบริการที่ดีเกิดจากบุคลากรที่มีคุณภาพ     ด้วยพลังและความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกคนจึงทำให้โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย เติบโตอย่างมั่นคงเราเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกับเรา

 

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ต้องการรับสมัครบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานบริการทางด้านการแพทย์ ดังนี้

 

แพทย์ FULL TIME
1.)    Paediatrician / กุมารแพทย์                                            ประจำเกาะสมุย/เกาะพะงัน         1          อัตรา
2.)    Emergency Physician / แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน               ประจำเกาะสมุย/เกาะพะงัน         2          อัตรา
3.)    Diagnostic Radiology  / รังสีวิทยาทั่วไป                          ประจำเกาะสมุย                         1          อัตรา
4.)    Ophthalmologist / จักษุแพทย์                                       ประจำเกาะสมุย                         1          อัตรา
5.)    Plastic Surgeon / ศัลยแพทย์ตกแต่ง                               ประจำเกาะสมุย                         1          อัตรา
6.)    Orthopaedist / ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์                          ประจำเกาะสมุย/พะงัน                1          อัตรา
7.)    General Practitioner / แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป                  ประจำเกาะสมุย                         1          อัตรา
      
 
แพทย์ PART TIME
1.)    Anesthesiologist / วิสัญญีแพทย์                                     ประจำเกาะสมุย                       1            อัตรา
2.)    Intensivist (ICU) / แพทย์เวชบำบัดวิกฤต                         ประจำเกาะสมุย                      1            อัตรา
3.)    Diagnostic Radiology  / รังสีวิทยาทั่วไป                           ประจำเกาะสมุย                       1            อัตรา
4.)    Neurology Medicine / อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา               ประจำเกาะสมุย                       1            อัตรา
5.)    Gastroenterology and Hepatology / อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ   ประจำเกาะสมุย    1    อัตรา
 

 

สนใจติดต่อเพิ่มเติม :

 

สำนักแพทย์ โทร. 083-9674455, 087-6666618 โทร. 077-429500 ต่อ 1007,1008,1009

 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.